Mija trzydziesta rocznica podpisania traktatu polsko-niemieckiego o przebiegu granicy na Odrze i Nysie

Trzydzieści lat temu, Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska ostatecznie ustaliły przebieg wspólnej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, wschodnie i zachodnie granice Niemiec były sporne od czasu zakończenia drugiej wojny światowej.

14 listopada 1990 r. ministrowie spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof Skubiszewski podpisali w Warszawie polsko-niemiecki traktat graniczny określający istniejącą granicę między dwoma państwami - linię Odry i Nysy Łużyckiej jako nienaruszalną i ostateczną. Polska i Niemcy zobowiązały się wzajemnie do pełnego poszanowania ich suwerenności i integralności terytorialnej.

W umowie poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 roku, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki zgodziły się na oddanie byłych terenów niemieckich na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej pod administrację państwa polskiego do czasu ostatecznego ustalenia zachodniej granicy Polski. Od tamtej pory polski rząd nalegał na prawne ustanowienie granicy wzdłuż obu rzek.

Podczas, gdy Niemiecka Republika Demokratyczna uznała granicę polsko-niemiecką w ramach porozumienia z Görlitz z 1950 roku, ówczesny rząd Republiki Federalnej Niemiec pod przewodnictwem CDU nie chciał zaakceptować treści umowy. Dopiero po objęciu władzy przez socjalliberalną koalicję rządową SPD i FDP pod przewodnictwem kanclerza Willy'ego Brandta doszło do pierwszego porozumienia. W grudniu 1970 roku Republika Federalna Niemiec i Polska Rzeczpospolita Ludowa podpisały tak zwany Układ Warszawski - traktat o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, który wpisał się w nową zachodnioniemiecką politykę zbliżającą, mającą także na celu budowanie bliższych stosunków ze Związkiem Radzieckim i NRD. W ramach Układu Warszawskiego Republika Federalna Niemiec i Polska zobowiązały się do pokojowego rozwiązywania sporów oraz do wyrzeczenia się użycia siły i wzajemnych roszczeń terytorialnych. W 1972 roku obie strony nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne.

Po upadku muru berlińskiego, kwestia granicy znów stała się problematyczna. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych coraz pewniej mówiono o zjednoczeniu Niemiec. W związku z tym polski rząd pod przewodnictwem premiera Tadeusza Mazowieckiego zażądał gwarancji granicznej. Ówczesny kanclerz federalny Helmut Kohl (CDU) chciał, aby granica z Polską była uznawana tylko przez wybrany w wolnych wyborach nowy niemiecki rząd i swobodnie wybierany niemiecki parlament. Początkowo spotkało się to z ostrą krytyką ze strony polskiej - w społeczeństwie polskim pojawiły się dawne obawy, że Niemcy mogą ponownie rościć sobie prawa do terenów na wschód od granicy Odry i Nysy Łużyckiej.

Podczas konferencji "dwa plus cztery" - spotkania przedstawicieli dwóch państw niemieckich oraz czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej (przy współudziale strony polskiej) uzgodniono, że zjednoczone Niemcy i Rzeczpospolita Polska powinny potwierdzić granicę między sobą w prawnie wiążącym traktacie.

14 listopada 1990 r. Niemiecki minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher i jego polski odpowiednik Krzysztof Skubiszewski podpisali kontrakt w Warszawie. Po wymianie ratyfikacji, umowa weszła w życie 16 stycznia 1992 roku.

Traktat graniczny położył podwaliny pod polsko-niemieckie sąsiedztwo i partnerstwo. 17 czerwca 1991 r. oba państwa podpisały także „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, który wraz z traktatem granicznym do dziś stanowi najważniejszą podstawę współpracy. Współpraca polsko-niemiecka przejawia się m.in. w dwustronnych konsultacjach rządowych oraz trójstronnych spotkaniach w ramach Trójkąta Weimarskiego - forum konsultacji między Niemcami, Polską i Francją.

Niemcy i Polska są również ściśle powiązane gospodarczo. Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Polski. Polska z kolei zastąpiła Wielką Brytanię jako szósty najważniejszy partner handlowy Niemiec.


Opr. /fot. Waldemar Roszczuk, Bundeszentrale für politische Bildung

Zarząd Województwa Lubuskiego sprzeciwia się planowanej restrukturyzacji szpitali

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali. W opinii Zarządu Województwa Lubuskiego upaństwowienie polskiego szpitalnictwa nie jest sposobem na rozwiązanie aktualnych problemów systemu ochrony zdrowia. Będzie powodowało brak ukierunkowania na rzeczywiste problemy...

Uruchomiono nowy terminal lotniczy w Berlinie

31 października br. został uruchomiony nowy Terminal na lotnisku Berlin Brandenburg Airport im. Willy Brandta. Regularny ruch lotniczy rozpoczął się wieczorem, zgodnie z rozkładem lotów.

W których branżach można zarobić najwięcej w bieżącym roku?

Branża IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-Commerce i digital marketing wbrew kryzysowi pną się w górę. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie oraz produkcji seryjnej zarobki gwałtownie spadły.

Minister Finansów Brandenburgii proponuje Polakom pobyt w kraju związkowym

Od 27 marca br. Polacy pracujący za granicą, po jej przekroczeniu będą musieli przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. W efekcie Minister Finansów Brandenburgii proponuje Polakom pracującym za Odrą, by - po...

Guzik Katyński - znak wspólnej pamięci o Tych, którzy zginęli

W związku z przypadającą 80. rocznicą zbrodni katyńskiej, Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało nową edycję Guzika Katyńskiego, jako symbolu pamięci. Guzik jest przypinką, która formą i kształtem symbolizuje guziki z...

Przedmedyczna pomoc po wybuchu petardy. Porada eksperta

Najczęściej sylwestrowej zabawie towarzyszą widowiskowe pokazy pirotechniczne. I chociaż coraz więcej miast i mieszkańców włącza się w akcję "Nie strzelam", fajerwerki nadal cieszą się dużą popularnością. Niestety - petardy bez...

Czy da się zbudować mieszkania zgodnie z ustawą?

Pod koniec grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma wspierać budowę mieszkań przez samorządy. W ostatnich latach powstawało rocznie zaledwie 1,5 takiego mieszkania w przeliczeniu na gminę. Zdaniem analityków...

Sąd aresztował mężczyznę podejrzanego o dokonanie trzech czynów o podłożu seksualnym

Sąd Rejonowy w Żarach uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy wobec 57 letniego mężczyzny - mieszkańca powiatu żarskiego, podejrzanego o dokonanie trzech czynów o podłożu...

Policjanci poszukują właściciela psów, które pogryzły nastolatka

Policjanci z Wolsztyna zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło 17 listopada na terenie boiska sportowego w Mochach. Zgłoszenie dotyczyło pogryzienia nastoletniego chłopca przez dwa duże psy.

Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS w Poznaniu zwolnił przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej

Na wniosek przedsiębiorcy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy zakończonej decyzją odmawiającą prawa do zwolnienia z...

Copyright © Lubuskie Miasta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.