Prezydent Duda w Kalsku: Wzmacniamy polskie rolnictwo i rozwijamy Polskę

Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku z udziałem Ministrów Rządu RP i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka rozmawiano o perspektywach dla mieszkańców obszarów wiejskich.

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W konferencji w Kalsku obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy w debacie uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska, Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski. Koordynatorem całego cyklu konferencji (7 wydarzeń w 5 województwach) jest szefowa Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska. Celem spotkania była prezentacja podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi.

Minister Halina Szymańska otwierając konferencję, mówiła, że programów dla społeczności polskiej wsi jest ponad sto, a ich wartość przekracza 24 mld zł. Stąd potrzeba informowania samorządowców, jak mogą sięgnąć po pieniądze.

Prezydent Duda podczas swojego wystąpienia na VII konferencji z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” zaznaczył, że w każdym zakątku Polski powinny być zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękuję też ośrodkowi za wsparcie w organizacji konferencji, za to, że możemy się spotkać i podyskutować - podyskutować o perspektywach dla mieszkańców terenów wiejskich. To element polskiej polityki, który dla mnie jest niezwykle ważny. Od samego początku, nawet nie od kampanii, tej prezydenckiej w 2015 r., tylko wcześniej jeszcze, kiedy dyskutowaliśmy na temat programu Prawa i Sprawiedliwości, tego nowego, czyli rok 2012, 2013, 2014 - w 2014 roku ogłaszaliśmy ten program - cały czas była mowa o jednym, mianowicie o absolutnej potrzebie wyrównania rozwoju kraju, o tendencji przeciwnej do tej, która była realizowana przez poprzednio rządzących. Myśmy to nazywali „zwijaniem Polski”. Mowa była o likwidowaniu komisariatów, mowa była o likwidowaniu różnych innych placówek, mowa była o likwidowaniu szkół, i tak dalej. Gdzie to się działo? Działo się to przede wszystkim na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, w mniejszych miastach - to tam ten problem był najbardziej dotkliwy. Likwidacja połączeń autobusowych, likwidacja połączeń kolejowych. Mówiliśmy, że dla rozwoju kraju potrzebne jest działanie wręcz przeciwne- dodał Prezydent.

- Nigdy nie zapomnę takiej rozmowy z Panem Prezydentem Profesorem Lechem Kaczyńskim, przy którego boku pracowałem przez ponad dwa lata, który powiedział mi kiedyś: Wiesz, Andrzej, prawdziwa realizacja konstytucyjnego prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania polega na tym, że w każdym zakątku Polski stworzone są takie możliwość, żebyś nie musiał stamtąd wyjeżdżać. Jeżeli jesteś stamtąd, jesteś człowiekiem inteligentnym, jesteś człowiekiem ambitnym, chcesz się rozwijać, chcesz się kształcić, a potem chcesz, nie wiem, prowadzić jakąś działalność - czy to działalność gospodarczą, czy działalność rolniczą, czy jakąkolwiek inną - to nie jest tak, że tam, gdzie mieszkasz, nie ma szkoły, żebyś mógł wykształcić dzieci, nie ma domu kultury, żebyś mógł realizować się również jeżeli chodzi o rozwój kulturalny, nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Dzisiaj byśmy jeszcze dodatkowo powiedzieli, nie ma dobrej komunikacji, nie ma dobrego dojazdu, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie kwestia zrównoważonego, czy może równego rozwoju kraju - żeby w każdym zakątku były zapewnione odpowiednie warunki do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby się rozwijać, żeby prowadzić swoją działalność - mówił Prezydent Duda.

- Jeszcze raz bardzo dziękuję za organizację tej konferencji. Proszę Państwa, to jest faktycznie wyjątkowa sytuacja, że trzynaście ministerstw, w tym troje Państwa ministrów - oprócz moich współpracowników - jest dzisiaj obecnych tutaj, a trzynaście ministerstw ogółem jest zaangażowanych w program tej konferencji o perspektywach dla ludzi mieszkających na obszarach wiejskich. Czego potrzeba? Tego wszystkiego, o czym mówiłem. I cały szereg programów, które są realizowane przez obecny rząd, poczynając od ministerstwa zdrowia, a na ministerstwie rolnictwa skończywszy, poprzez kulturę, poprzez ministerstwo spraw wewnętrznych choćby ta polityka, która od samego początku, od 2015 roku można powiedzieć, jest realizowana, czyli właśnie odtwarzania tych wcześniej zlikwidowanych komisariatów, które z powrotem wracają razem z policją na swoje właściwe miejsca po to, aby zapewnić w większym stopniu bezpieczeństwo - i cały szereg takich elementów, które są realizowane. To wszystko, Proszę Państwa, ma właśnie służyć temu programowi: rozwój sieci dróg, fundusze na remonty i budowę dróg lokalnych, wszystkie inne te elementy - one właśnie mają do tego prowadzić.

W trakcie konferencji zostały przedstawione inicjatywy prezydenckie: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

- Usługi społeczne to ważny obszar działalności państwa; to szansa na zrównoważony rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom perspektywę godnego życia, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału - powiedział Prezydent Andrzej Duda.

O korzystanie z możliwości wsparcia, jakie dają programy, apelował do samorządowców i przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich szef MSWiA Joachim Brudziński. - Staramy się realizować wszystkie zadania w obszarze bezpieczeństwa. Przeznaczyliśmy 9,2 mld zł na Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzisiaj, dzięki środkom z budżetu państwa nie tylko modernizujemy posterunki Policji, które pozostały, ale otwieramy nowe. Na Ziemi Lubuskiej udało nam się już uruchomić 6 nowych posterunków Policji, a w całej Polsce otworzyliśmy ich ponad 100 - podsumował szef MSWiA.

- Powrót komisariatów Policji do małych miejscowości jest dowodem na to, że chcemy, aby kolejne pokolenia chciały tutaj zostawać, żyć i realizować swoje pasje oraz miały poczucie bezpieczeństwa. Po raz pierwszy Ochotnicze Straże Pożarne zostały objęte Programem Modernizacji służb mundurowych. Ponad 0,5 mld zł popłynie do druhów OSP. Tutaj, na Ziemi Lubuskiej, od 2016 roku ponad 51 wozów trafiło do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i to nie jest nasze ostatnie słowo, bo nadal będziemy druhów wspierać - deklarował Minister Brudziński.

- Chcemy poprawić warunki do realizacji inwestycji w naszym kraju i nie tylko tych wielkich, dużych jak drogi ekspresowe, autostrady czy linie kolejowe, ale również tych małych, które również państwo prowadzicie - powiedział do zebranych Minister Kwieciński.

Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentowały swoją ofertę dla obszarów wiejskich, odbyły się również konsultacje dla wójtów i burmistrzów. Prezentowana podczas konferencji oferta dla mieszkańców polskiej wsi jest bardzo różnorodna. Obejmuje inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. O skali tych działań świadczą budżety poszczególnych programów: 6 mld zł i ponad 30 mld w latach następnych na drogi samorządowe. Ponad pół miliarda złotych rocznie na wodociągi i kanalizację. Kolejne pół miliarda co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie ponad 3,5 mld złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i 160 milionów rocznie na nowe miejsca w żłobkach. Łączna oferta, według szacunkowych danych, to 24 mld złotych w tym roku i 48 miliardów w roku przyszłym.

Inf. prasowa:, Kancelaria Prezydenta RP, MSWiA, fot. Waldemar Roszczuk

Będą dodatkowe pociągi na Pol’And’Rock Festival. Marszałkowie deklarują wsparcie

W związku z decyzją spółki Przewozy Regionalne o rezygnacji z obsługi pociągów dodatkowych w czasie trwania tegorocznego Pol’And’Rock Festival, z pomocą przychodzą samorządowcy. W odpowiedzi na apel marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Jurka Owsiaka, marszałkowie...

Niedostateczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów miast i gmin, a także w starostwach są słabo chronione. Niestety urzędnicy nie przywiązują dostatecznej wagi do tego aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Najwyższa Izba Kontroli...

SECO /WARWICK Solidnym Pracodawcą Roku

SECO /WARWICK - światowy gigant technologii obróbki cieplnej metali otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku, tym samym dołączył do grona najlepszych pracodawców w Polsce. W kategorii ogólnopolskiej, jest jedynym przedsiębiorstwem z województwa lubuskiego z tym zaszczytnym...

Rada Kobiet w Lubuskiem

Zarząd województwa przyjął uchwałę powołującą Wojewódzką Radę Kobiet - społeczny organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny działający przy marszałku województwa. Do jej zadań należeć będzie monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna...

Pierwsza edycja konferencji - Społecznie odpowiedzialni. Regionalnie o przyszłości

Powstała nowa inicjatywa, która jest przestrzenią do debaty na temat nowych możliwości rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Zorganizowana w Poznaniu przez Fundację Enea i Forum Odpowiedzialnego Biznesu...

Atlas statystyczny województwa lubuskiego

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego przygotował „Atlas statystyczny województwa lubuskiego”.

Mosty dla Regionów - rządowy program dla samorządów

Premier Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej "Mosty dla Regionów". Celem programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w...

MyFrenchFilmFestival.com. Zbliża się dziewiąta edycja francuskiego festiwalu filmowego

MyFrenchFilmFestival.com jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem online, mającym na celu popularyzację twórczości francuskich reżyserów młodego pokolenia. Na przełomie stycznia i lutego, festiwal odbędzie się po raz dziewiąty. Każdego roku festiwal jest dostępny...

Współczesne trendy w pediatrii - zapobieganie lepsze od leczenia

Troska o zdrowe, szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo swoich pociech to dla każdego rodzica priorytet. Na ogół dzieci borykają się od czasu do czasu z infekcjami, które zazwyczaj nie są powodem...

Nowe zasady przyznawania kredytów studenckich

Od tego roku o kredyt studencki można wnioskować w dowolnym momencie roku. Zmianie uległ również maksymalny wiek kredytobiorcy. Obecnie o takie wsparcie mogą wnioskować studenci do ukończenia 30. roku życia...

Lubuska Policja zatrzymała byłego komornika. Przywłaszczył niemal trzy miliony złotych

Ponad rok trwała wnikliwa praca policjantów zwalczających przestępczość korupcyjną, aby ustalić dokładne okoliczności przywłaszczenia przez byłego komornika blisko trzech milionów złotych. Wysiłki śledczych skutkowały zatrzymaniem mężczyzny, przedstawieniem mu niemal czterystu...

Ratownicy przez wąski świetlik dotarli do desperata ratując mu życie

Policjanci ze Świebodzina przy wykorzystaniu strażackiego wysięgnika weszli do budynku przez świetlik na poddaszu, by uratować zdesperowanego mężczyznę. Mężczyzna przebywał w zastawionym, ciemnym pomieszczeniu. Był uzbrojony w nóż, którym chciał...

Przypadek wścieklizny ujawniony w Poznaniu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania poinformowało, że na terenie parku Wilsona znaleziono martwego nietoperza, który wcześniej pokąsał przechodnia. Po dokonaniu badań okazało się, że zwierzę chorowało na wściekliznę. Mieszkańcom zaleca...

Copyright © Lubuskie Miasta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.