Lubuskie Miasta - Twitter   Lubuskie Miasta - Facebook   Lubuskie Miasta - Instagram

Stanowisko pełnomocnika rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych w sprawie obniżenia dotacji dla mniejszości niemieckiej w Polsce

W związku z obniżeniem przez polski rząd dotacji dla mniejszości niemieckiej o blisko dziesięć milionów euro, stanowisko w sprawie zajął Bernd Fabritius - pełnomocnik rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych.

Z powodu rzekomego niedostatecznego wsparcia finansowego polskiej diaspory w Niemczech, Sejm RP obciął o blisko jedną piątą fundusze na nauczanie języka ojczystego dla obywateli żyjących w Polsce jako autochtoniczna i uznana narodowo mniejszość niemiecka. Oznacza to, że na naukę języka niemieckiego jako ojczystego przeznaczono z budżetu państwa polskiego o 40 milionów złotych, czyli prawie dziesięć milionów euro mniej. Pełnomocnik rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych prof. dr Bernd Fabritius, który jest również przedstawicielem Niemiec w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i członkiem Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów, przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie:

Niemcy w Polsce są lojalnymi obywatelami państwa polskiego i jako mniejszość narodowa mają tam prawo do tego, by nauka ich języka ojczystego była subwencjonowana w ramach państwowego systemu szkolnictwa, tak aby język ten został zachowany jako istotna część ich tożsamości kulturowej. Polska ratyfikowała międzynarodowe regulacje Rady Europy. Na podstawie Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych Niemcy w Polsce jako autochtoniczna mniejszość narodowa (podobnie jak inne mniejszości narodowe) mają prawo do tego niezbędnego wsparcia.

Nie do przyjęcia jest również to, że poprzez tę decyzję Polska dyskryminuje i pogarsza sytuację własnych obywateli, by forsować cele polityki zagranicznej służące innym grupom osób.

Niesłuszne jest ponadto twierdzenie o rzekomej deficytowej ofercie nauczania języka polskiego w Niemczech dla Polaków, którzy wyemigrowali do Niemiec, nie są tam mniejszością narodową i w związku z tym nie podlegają regulacjom Rady Europy.

Nie ma niezaspokojonego zapotrzebowania na lekcje języka polskiego: Wszędzie tam, gdzie polscy współmieszkańcy zgłosili odpowiednie zapotrzebowanie, właściwe w tej kwestii landy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach realizacji umów dwustronnych między Republiką Federalną Niemiec a Polską (Traktat między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku) – przedstawiły odpowiednie oferty i stworzyły możliwości. To rezultat kilku, także aktualnych, badań Stałej Konferencji Kultury, Nauki i Oświaty Landów (KMK) Republiki Federalnej Niemiec po tym, jak kwestie te zostały poruszone przy Polsko-Niemieckim Okrągłym Stole.

Ponadto zarzut ten opiera się aż na dwóch rażąco błędnych założeniach. W Niemczech nie mieszka 2,2 mln Polaków. Etniczni Niemcy, którzy wyjechali z Polski po zakończeniu wypędzeń po II wojnie światowej, tj. chociażby wysiedleni Ślązacy lub Niemcy z dawnych Prus Wschodnich, zdecydowanie nie zaliczają siebie do „Polonii” w Niemczech, lecz są Niemcami. Niesłusznie natomiast uwzględnia się ich w polskich statystykach. Jak podaje mały spis ludności (niem. Mikrozensus), w Niemczech mieszka około 2,2 miliona „osób o polskim pochodzeniu migracyjnym”. Jednak według Federalnego Urzędu Administracyjnego 1 447 251 spośród tych osób przybyło do Niemiec jako niemieccy przesiedleńcy i późni przesiedleńcy (stan na 2018 rok) z wyraźnym wskazaniem na narodowość niemiecką w ramach procedury przyjęcia na podstawie Federalnej ustawy o wypędzonych i uchodźcach (BVFG).

W związku z tym etnicznych Polaków – adresatów oferty nauki języka polskiego byłoby w Niemczech około 750 000.

Co więcej, postawiony w Sejmie przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka zarzut, jakoby Niemcy nie przeznaczali „ani jednego euro” na naukę języka polskiego też jest niesłuszny. Rząd federalny wspiera współobywateli polskiego pochodzenia z oczywistym poszanowaniem wszelkich podjętych zobowiązań. Wspieranie nauki języka polskiego następuje na szczeblu landów, ponieważ w naszym systemie federalnym obszar edukacji i tym samym również wspieranie nauki języków obcych należy do właściwości landów.

Landy to też „Niemcy”. Według Thorstena Klutego, byłego sekretarza stanu ds. integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii, tylko w tym landzie języka polskiego jako języka kraju pochodzenia uczy się obecnie prawie 5100 uczniów w ponad 300 grupach, liczba nauczycieli wynosi 45, liczba pełnych etatów – 36,5. W innych landach dostępne są dalsze oferty. To nie jest „ani jedno euro”.

Polska powinna pilnie zrewidować tę niefortunną decyzję, która jest wymierzona przeciwko jej własnym obywatelom i opiera się na fałszywych założeniach. Wspólne sprawy należy najpierw konstruktywnie omówić w ramach istniejących formatów rozmów, zanim zapadną negatywne decyzje, tak jak dotąd zawsze robiły to Niemcy.

Łamanie przez Polskę ratyfikowanego prawa Rady Europy musi stać się przedmiotem dyskusji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i we właściwych komisjach.

prof. dr. Bernd Fabritius,
pełnomocnik rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych

Kronika wypadków

We wtorek, 19 lipca na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej doszło do tragicznego wypadku. Pod nadjeżdżający szynobus wjechał samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby. W wyniku...

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który znalazł się pod lupą Prezesa UOKiK z powodu usług dodatkowych - Netia, P4 i Orange muszą wypłacić konsumentom rekompensaty.

Aktualności z regionu

Stacja ratownictwa medycznego w Świebodzinie otrzymała najnowszy ambulans marki Renault Master. Auto wyposażone jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, m.in. elektroniczny system stabilizacji toru...

W obiektywie

Osoby przekraczające niemiecką granicę w ramach małego ruchu granicznego, a także osoby, które codziennie lub raz w tygodniu przekraczają granicę w związku z wykonywaną pracą lub nauką, nie muszą...

Biznes i finanse

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który...

Styl życia

Amazon wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach - od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek,...

Nowe technologie

Fabryka w Dreźnie jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie produkujących półprzewodniki. Jest też pierwszą fabryką firmy Bosch, gdzie wykorzystano w produkcji sztuczną inteligencję z...

Zdrowie i uroda

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest utworzenie polskiego rynku mleka "A2", dającego ogromną szansę rozwoju dla polskich hodowców i...

Kultura i sztuka

Z okazji jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia Praw Miejskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - Filie 4 i 9 ogłaszają konkurs pn. “Zielona...

Felietony i opinie

Samorządowcy, wśród nich marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zajęli stanowisko w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. W tej sprawie zwrócili się z apelem...

Z biegiem Odry, Warty i Nysy Łużyckiej

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, na terenie Niemiec wprowadzone zostaną kolejne restrykcje. Coraz więcej krajów związkowych skłania się do wprowadzenia bardziej...

Wzdłuż autostrady A2

Od 15 lutego zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl - Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady...

Wieści z regionu

Zarząd „Portów Lotniczych” podjął decyzję o przedłużeniu czasowego zawieszenia operacji lotniczych na lotnisku Babimost-Zielona Góra. Powodem jest utrzymująca się sytuacja epidemiczna.

Przegląd prasy

Niemieckie służby celne i policja federalna przeszukały w minioną środę łącznie 130 mieszkań, lokali użytkowych i biur podatkowych w trzynastu krajach związkowych. Powodem zmasowanej akcji...

Historia i zabytki

16 grudnia 1981 roku w Paryżu powstał Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Paryski komitet należał do najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych działających na zachodzie Europy.

Prawo co dnia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej byłego ministra transportu....

Kronika wypadków

We wtorek, 19 lipca na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej doszło do tragicznego wypadku. Pod nadjeżdżający szynobus wjechał samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby. W wyniku...

Z kraju i ze świata

Problemy, z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy we Francji, są ogromne. Polskie firmy są nękane nadmiernymi kontrolami i karami, a medialna kampania oszczerstw tworzy klimat, w którym łatwo...